I montern hade motortillverkaren ställt
upp sin självgående gräsklippare. Först tyckte jag den var lite
rolig. Köp en automatisk gräsklippare, låt den klippa gräset
medan du är på sjön. Kort sagt om du köper en gräsklippare så
köper du tid. Men är det verkligen så, kan man köpa tid? Eller rättare sagt är det mödan värt?

En slik klippare kostar i runda slängar
20 tusen. Det är en summa som i runda slängar motsvarare vad en
sjuksköterska eller lärare har ut i månaden efter skatt. En månad
som består av 30 dagar och ungefär 165 arbetstimmar. Låt oss anta
att det en timma att klippa gräset i trädgården. Om du klipper det
15 gånger på en sommar tar det 15 timmar om året. Det betyder att
om din gräsklippare håller i 11 år , då kommer du att har du gått
jämt ut! Lika många timmar som det tog att jobba i hop lön till
klipparen har du nu sparat in. Men det förutsätter att du faktiskt
varit på sjön varje intjänad timma. Om fem timmar om året används
till något annat får du finna dig i att det i stället tar 17 år
innan du får mer tid att vara på sjön.

Innan dess har det faktiskt varit mer
lönsamt att ta ledigt, gå ned i arbetstid och nyttja den tiden till
att vara på sjön i stället för att använda min dyrbara tid till
att jobba i hop pengar till en automatisk gräsklippare. Sen räknar
jag på fingrarna och konstaterar att om 17 år är jag pensionär.