De finns där i varje hamn. Vraken vid drömmarnaskaj. Halvfärdiga stålbåtar som byggts för att förverkliga drömmen om den stora friheten, men som blivit liggande när besättningar som efter otaliga timmar av hårt arbete mönstrat av en efter en. Där ligger de gamla bruksbåtarna; fraktskutor, bogserbåtar och militärfartyg som av någon anledning någon gång tagits om hand av någon entusiast. Rostiga och ruttna skorvar inte sällan med märkliga och nästan obefintliga ägarförhållanden, lika fantasifulla som de drömmar och missriktat entreprenörskap som gjorde att de en gång inte kom att huggas upp.

Som drivna av en egen inneboende längtan efter att nytt få möta öppen sjö händer det att de sliter sig från sina förtöjningar. Oftast går det bra, räddningstjänst och bogserare fångar in renegaden innan hon gjort någon större skada. Andra gånger är det som om en magisk hand kommit att öppna bottengenomföringarna. Eller som den märkliga bogseringen av Aila av Karlstad som slutade med att hon hamnade som vrak i ett naturreservat.

Den övre hamnbassängen i Sjötorp har en kaj upplåten för några av dessa drömbåtar. Gamla fartyg som någon eller några tänkt sig ska få nytt liv på kanalen. Här ligger det tryggt förankade mellan slussportar både uppåt och nedåt i väntan på, Ja i väntan på vadå?

1. En liten jolle namgiven efter en större syster som också hon seglat färdig.

2. En gång patrullbåt i kustbevakninen eller marinen, sedan – av skylten att döma – turbåt i Stockholm innan hon fick hemmahamn i Sjötorp.

3. En skuta har fått plats i torrdockan, hur arbetet fortskrider låter jag vara osagt.

4. För den som inte vågar ta steget ut till sjöss står den gamla skolan i byn tom och väcker drömmar om entreprenörskap. Som gjort för att öppna vandrarhem, SPA eller den mysiga krog du alltid drömt om.

#blogg100